Hair Transplant Forum Denmark

Denmark is a developed country and has all basic medical facilities available to its citizens. The cosmetic surgeries such as hair transplantation are also being done in the state, using the latest techniques.

Hair surgery was first introduced in the 1950s to treat baldness occurring through accidents and burns that resulted in scarring or hair gaps. Due to the success of this surgery, this treatment became a cosmetic procedure and has been restoring hair growth in people. The procedure is done in two basic ways, the strip method and the follicular unit extraction (FUE) method. The strip method involves removing a strip of hair from the area of good hair growth and then dissecting it in smaller units and planting them on the bald patch. The FUE method is more technical since it involves the extraction of individual hair follicles and then panting them on the bald patch. The FUE method is more common found since it produces better results without causing any scars to be formed. In the strip method, a scar is permanently left behind due to the removal of strip. This scar may be covered by keeping the hair surrounding it at a certain length but the idea of a scar makes the look not as natural as that of FUE method. The FUE method is evolved with time and that is why the final look is much refined and has an increased demand. The latest technology of FUE method is the neograft; this is a mechanical device that extracts hair follicles with a vacuum motion and then plants them on the bald patch. The neograft is cheaper than a manual procedure since it is a machine that does not involve manual labor. However, people prefer to get a manual surgery done since they trust human judgment more than a mechanical device. The robotic mechanism is trustworthy but there is no comparison with manual surgery since a skilled surgeon can assess the depth of each hair follicle better than any machine. In countries like Denmark, the cost is a factor that causes many people to travel to cheaper countries. An average procedure  costs between 3,000 Euros and 10,000 Euros in Denmark while the same procedure costs only 1,000 Euros to 1,500 Euros in Pakistan. This big difference causes many people to travel to the eastern countries in order to receive a cheap hair transplant. It is essential that before a treatment a person does the basic research in order o find a good clinic and surgeon. These days surgeons and clinics maintain their own websites from where persons can find basic information as well as view the testimonials of past patients. The clinical environment plays an important role in the surgical procedure since the hair transplant is done under the effect of local anesthesia and the patient is aware throughout the surgery. Small factors can also make the experience disturbing or vice versa; such as fragrance, noise or air conditioning. The whole procedure requires the person to be totally relaxed so that there is no complication in the surgery. Usually the surgery is done in a single session but can also be completed in a number of sessions. The procedure is simple for the patient while it requires a lot of care and skill on the surgeon’s part. It is necessary to select a good surgeon since all surgeons cannot perform a good and result yielding procedure. Pakistan is a favored destination for many European and American patients who get good quality results while paying much lesser than in their own countries. Hair restoration in Demark is an expensive process and this is why a large number of patients travel eastwards. Popular treatments:- Fue-Follicular unit transplant, FUT-Follicular unit transplant, hair restoration, hair loss treatment, hair regrowth injections, Laser hair therapy.

 Hair Transplant Restoration Forum i Danmark

Danmark er et udviklet land, og har alle grundlæggende medicinske faciliteter til rådighed for sine borgere. De kosmetiske indgreb såsom hår transplantation bliver også gjort i staten, ved hjælp af de nyeste teknikker.
Hårtransplantation kirurgi blev først introduceret i 1950’erne til at behandle skaldethed opstår ved ulykker og forbrændinger, der resulterede i ardannelse eller hår huller. På grund af succesen med denne operation, denne behandling blev en kosmetisk procedure, og har været at genskabe hårvækst hos mennesker. Hår transplantation gøres på to grundlæggende måder, strip metoden og follikulære Unit Extraction (FUE) metode. Striben Metoden indebærer at fjerne en stribe af hår fra området god hårvækst og derefter dissekere det i mindre enheder, og plante dem på den skaldede plet. Det FUE metoden er mere teknisk, da det indebærer udvinding af individuelle hårsækkene og derefter gispende dem på den skaldede plet. The FUE metoden er mere almindeligt fundet, da den giver bedre resultater uden at forårsage nogen ar, der skal dannes. I strimlen fremgangsmåde et ar permanent efterladt på grund af fjernelsen af strimlen. Denne ar kan dækkes ved at holde håret omkring det på en vis længde, men tanken om et ar gør udseendet ikke så naturligt som i FUE metoden. Den FUE metoden udviklet sig med tiden og det er grunden til det endelige udseende er meget raffineret og har en øget efterspørgsel. Den nyeste teknologi af FUE metoden er neograft, det er en mekanisk anordning, som trækker hårsækkene med en støvsuger bevægelse og derefter planter dem på de skaldede plet. The neograft er billigere end en manuel hårtransplantation da det er en maskine, der ikke involverer manuelt arbejde. Men folk foretrækker at få en manual gjort kirurgi, da de har tillid til menneskelig dom mere end en mekanisk anordning. Den robot mekanisme er troværdig, men der er ingen sammenligning med manuel operation, da en dygtig kirurg kan vurdere dybden af hver hårsæk bedre end nogen maskine. I lande som Danmark, er prisen en faktor, der forårsager mange mennesker til at rejse til billigere lande. En gennemsnitlig procedure for hårtransplantation koster mellem 3.000 euro og 10.000 euro i Danmark, mens samme procedure koster kun 1.000 euro til 1.500 euro i Pakistan. Denne store forskel forårsager mange mennesker til at rejse til de østlige lande for at få en billig hårtransplantation. Det er vigtigt, før en behandling en person ikke den grundlæggende forskning for o finde en god klinik og kirurg. Disse dage kirurger og klinikker vedligeholde deres egne hjemmesider, hvorfra personer kan finde grundlæggende oplysninger, samt se testimonials fra tidligere patienter. Det kliniske miljø spiller en vigtig rolle i den kirurgiske procedure, da hårtransplantation sker under påvirkning af lokal anæstesi, og patienten er klar over hele operationen. Små faktorer kan også gøre oplevelsen forstyrrende eller omvendt såsom duft, støj eller aircondition. Hele proceduren kræver den person, som helt afslappet, således at der ikke er nogen komplikationer i kirurgi. Normalt kirurgi er gjort i en enkelt session, men kan også være afsluttet i en række sessioner. Den hårtransplantation procedure er enkel for patienten, mens det kræver en masse omsorg og dygtighed på kirurgens side. Det er nødvendigt at vælge en god kirurg, idet alle kirurger ikke kan udføre en god og resultere eftergivende procedure. Pakistan er et yndet rejsemål for mange europæiske og amerikanske patienter, der får resultater af god kvalitet, samtidig med at betale meget mindre end i deres egne lande. Hair restaurering i Demark er en dyr proces, og det er grunden til et stort antal patienter rejser østpå.

 Before and after photos in Gallery section

Get guaranteed answer by writing questions in hair transplant Forum Denmark.

Leave a Reply